Cara Tanam Semula Kelapa Sawit

Pohon kelapa sawit di ladang mempunyai beberapa masalah yang membuat petani kelapa sawit mengerjakan cara tanam semula kelapa sawit. Usia produktif pokok kelapa sawit adalah 25 hingga 35 tahun, jadi petani perlu merujuk kepada tahap produktiviti pokok itu, apabila ia mahu lakukan proses penanaman semula pokok kelapa sawit.

Pokok telah menurun produktivitinya akan mengurangkan hasil sehingga penanaman semula kelapa sawit mempunyai objektif utama iaitu produktiviti pokok kelapa sawit meningkat.

Cara Tanam Semula Kelapa Sawit
Anda mesti merancang penanaman semula kelapa sawit dengan berhati-hati dan teliti, selepas perancangan selesai dikerjakan, kemudian melakukan penebangan pokok sawit. Anda perlu menentukan baris-baris tanam semula pokok kelapa sawit, di mana tempat yang digunakan untuk mengumpul seluruh pokok-pokok yang telah ditebang, dan sistem pengairan yang baik.

Anda membuat pancang-pancang yang diletakkan di atas ladang supaya proses penanaman semula kelapa sawit yang menjadi lebih mudah dan lebih cepat, anda juga boleh menggunakan mesin dan kenderaan dengan supaya sasaran lebih cepat dicapai.

Ingatlah bahawa pembakaran terbuka adalah dilarang oleh kerajaan Malaysia sehingga tidak boleh diamalkan lagi dalam proses penyediaan tanah pada zaman moden. Setiap rakyat Malaysia perlu sedar pemuliharaan alam sekitar.

Tanam semula kelapa sawit di atas ladang yang mempunyai jenis tanah rata maka dinasihatkan untuk menggunakan teknik yang baris lurus. Anda perlu membina teres-teres yang mengikuti permukaan tanah atau kontor, apabila penanaman semula pokok dilakukan di atas tanah berbukit.

Anda perlu untuk membina sistem jalan dan sistem saliran air supaya petani boleh menjaga pokok-pokok sawit yang lebih baik, lebih cepat dan kos efektif. Baik sistem saliran air yang baik membuat pokok kelapa sawit terpenuhi keperluan airnya.

Pada proses panen maka sistem jalan akan mempermudah kendaraan pengangkut untuk mengangkut buah-buah kelapa sawit. Kita pun tahu bahwa jalan juga menjadi akses sinar matahari dalam ladang kelapa sawit. Cara tanam semula kelapa sawit yang terakhir, jalan yang dibina sebaiknya memiliki lebar lebih dari 3 meter supaya kendaraan besar bisa lewat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s