Faktor Penting Dalam Cara Merawat Kelapa Sawit

Siapa bilang cara merawat kelapa sawit itu sukar? Dengan kemahuan yang kuat dan bekal pengetahuan yang cukup, anda boleh merawat tanaman kelapa sawit dengan baik tanpa bimbang dengan pelbagai aspek yang bakal mengganggu produktiviti.

waktu penuaian kelapa sawit

Rawatan kelapa sawit dinilai lebih mudah daripada jenis tanaman lain seperti padi atau pun getah. Meski demikian, pengendalian yang serius perlu dilakukan agar hasil yang diperolehi pun semakin maksimum. Secara garis besar, rawatan kelapa sawit boleh anda lakukan dengan memerhatikan pelbagai perkara berikut:

• Pembajaan yang tepat

Pembajaan merupakan salah satu bahagian yang tak dapat dipisahkan dari penjagaan ladang, termasuk kelapa sawit. Pertama, tentunya anda perlu memilih baja atau pupuk dengan kandungan unsur hara lengkap yang sesuai untuk jenis tanaman kelapa sawit. Lakukan pembajaan secara rutin dengan dos 3 atau 2 kali dalam setahun.

Waktu pembajaan awal yang paling tepat adalah September hingga Oktober yang menjadi permulaan musim hujan. Selanjutnya, lakukan membaja pada bulan Mac hingga April atau akhir musim hujan. Anda boleh menggunakan teknik tebar atau benam.

• Pelarasan dengan tanah

Tanah yang dipilih untuk penanaman kelapa sawit sangat mempengaruhi rawatan yang dilakukan. Di tanah pamah, anda cukup memberikan baja dan air untuk menjaga produktiviti. Tanah ini juga membantu pertumbuhan kelapa sawit menjadi baik dan seimbang. Berbeza dengan tanah pamah, tanah berbukit, tanah lembap, atau tanah gambut memerlukan rawatan tambahan, terutama pada pengambilan air dan membaja. Teknik membaja juga boleh disesuaikan dengan lahan.

• Pengendalian rumpai dan perosak

Rumpai atau perosak tentunya menjadi musuh utama yang harus diperhatikan dengan baik. Beberapa rumpai yang perlu menjadi perhatian adalah buluh, anak katu, senduduk, ulat, dan lain sebagainya. Ada pula perosak pemakan daun yang akan mengurangkan produktiviti.

• Penuaian yang berkesan

Hasil penanaman yang baik tidak akan bertahan optimum jika anda menggunakan cara tuaian yang salah. Tanaman yang stres akan sangat mempengaruhi kualiti akhir. Oleh kerana itu, gunakan teknik yang tepat. Jangan lupa sediakan pula jalan pengangkut untuk hasil pengeluaran untuk memudahkan penginapan.

Selain memerhatikan dasar-dasar dalam rawatan kelapa sawit tersebut, anda juga boleh menggunakan teknologi tambahan untuk menjayakan penanaman. Aktiviti perladangan memang tidak boleh lepas dari kemajuan teknologi dan prestasi orang-orang yang ahli. Cara merawat kelapa sawit tersebut juga boleh anda isi dengan pelbagai maklumat lengkap untuk tiap aspeknya, mulai dari membaja, penanaman, hingga cara tuaian yang tepat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s