3 Step Menggunakan Cara Tanam Kelapa Sawit Berkualiti

Sedang memburu cara tanam kelapa sawit yang baik dan berkesan untuk menjayakan rancangan penanaman anda? Kelapa sawit memang menjadi salah satu jenis tanaman yang sangat berpotensi ditanam di Malaysia kerana pelbagai kelebihan yang dimilikinya. Untuk mendapatkan hasil penanaman yang berkualiti, tentunya anda memerlukan maklumat mengenai cara penanaman yang tak hanya mudah, tetapi juga tepat.

buah kelapa sawit di pohon
Penanaman kelapa sawit yang berkualiti, kredit imej http://www.flickr.com

Walaupun penanaman kelapa sawit di Malaysia mempunyai potensi yang besar, cara menanam yang dilaksanakan tentunya sangat mempengaruhi hasil yang diperolehi. Untuk mendapatkan hasil yang optimum, ada pelbagai perkara yang juga perlu diperhatikan dengan baik.

• Persiapan penanaman

Hasil yang baik ditentukan dari persiapan yang tepat. Perkara yang pertama kali perlu dilakukan adalah memilih benih kelapa sawit yang berkualiti unggul. Selepas itu, menuju langkah nurseri di kawasan yang berhampiran dengan sumber air. Agar hasil yang didapatkan semakin optimum, pilihlah lokasi pembiakan yang bersih dan bebas daripada rumpai. Selama proses pembiakan, menyiram, pemberian baja, dan penyeleksian perlu dilakukan secara rutin.

• Pemilihan lahan

Kawasan yang bakal digunakan untuk menanam kelapa sawit tentunya juga perlu dipersiapkan dengan baik. Anda perlu memilih lokasi dengan curah hujan pada angka 1.500-3.00mm tiap tahunnya dan berada di ketinggian 200 hingga 400 meter di atas paras laut (AMSL). Kawasan dengan suhu antara 25 hingga 27 darjah Celsius dan pH tanah berkisar pada 4.0 hingga 6.5 nantinya akan memberikan hasil penanaman yang lebih optimum. Anda boleh memilih kawasan hutan primer dan sekunder atau lokasi yang dahulu menjadi ladang penanaman kelapa sawit.

• Tahap penanaman

Tahap penanaman perlu memberi perhatian pada pelbagai hal, bermula dari penentuan jarak antara pokok, penanaman tanaman kacangan, pemberian pupuk, dan pengendalian rumpai. Pemberian baja dan kawalan rumpai perlu dilakukan sesuai dengan jadual yang tepat. Penanaman tanaman kacangan sendiri berfungsi sebagai penutup tanah antar pohon untuk memaksimumkan pertumbuhan dan produktiviti.

Penentuan jarak pokok atau pengajiran dilakukan dengan dengan pemberian jarak berukuran 9 x 9 x 9 meter. Jumlah pokok yang ditambat setiap hektar adalah 143. Untuk jumlah 128 setiap hektarnya, anda boleh menggunakan sistem jarak 9.5 x 9.5 x 9, 5 meter.

Cara tanam kelapa sawit yang tepat memudahkan anda untuk mendapatkan hasil yang optimum tanpa mensia-siakan potensi yang dimiliki oleh tanah dan benih. Selain memperhatikan tiga step tersebut, terapkan pula tips-tips mudah untuk aspek penanaman lain, baik masalah pengendalian rumpai, pembajaan, dan lain sebagainya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s